ติดต่อสอบถาม โทร. 02-077-9456, 098-281-0377

บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นมา

บริษัท พี.เอส.แมชชีนซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

เกิดจากทีมงานช่างเฉพาะด้านที่มีฝีมือและประสบการณ์ด้านเครื่องจักรโรงงาน

มามากกว่า 10 ปี ทางทีมงานมีความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา

เราคือใคร?

บริษัท พี.เอส.แมชชีนซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัทที่คลุกคลีอยู่ในวงการเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มาเป็นเวลายาวนาน เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและชานาญในการซ่อมเครื่องจักรโรงงาน
โดยครอบคลุมทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น Control Unit, Power Supply Unit, Servo, Spindle, Display Servo,
Spindle, Display Unit, Output Input Unit และ Unit Board ต่าง ๆ
ทั้งหมดที่กล่าวมา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องจักร หรือชิ้นงานที่ท่านมอบหมายให้เราดูแล
จะได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว โดยเราคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
งานที่ผ่านการซ่อมจากเราในแต่ละชิ้นงาน เรามีการรับประกันคุณภาพจากการซ่อมในทุกๆชิ้นงาน
เป็นระยะเวลาตั้งแต่6เดือนถึง 1 ปี และมีบริการรับส่งฟรีทั่วประเทศ
 
 

Scope of Service

บริการซ่อมแซม

บริการซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องจักร

บริการตรวจเช็ค

บริการตรวจเช็ค พร้อมให้คำปรึกษาอาการเสีย ALARM ต่าง ๆ ของเครื่องจักร

การรับประกัน

การรับประกันหลังการซ่อมทุกชิ้นงาน เป็นระยะเวลา อันยาวนาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

การรับ-ส่งสินค้า

บริการรับ-ส่ง ชิ้นงานซ่อมต่างๆ ฟรีทั่วประเทศ

เป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อรองรับการซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

เรามีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีและยังเพียบพร้อมไปด้วย

อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจเช็คที่ทันสมัย และรวดเร็วตามแต่ละประเภทของชิ้นงาน

สินค้ามาตรฐานสากล

สินค้ามีคุณภาพตามาตรฐานโรงงานสากล

ทีมช่างผู้ชำนาญการ

ทีมช่างมีความรู้ ความชำนาญในการซ่อมแซมและตรวจเช็ค

เอาใจใส่ลูกค้า

เอาใจใส่บริการลูกค้าเท่าเทียมกันทุกระดับ